Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Instituut Mijnbouwschade Groningen

U laat dit regelen door iemand anders

U gaat dit regelen voor een ander

In Mijn dossier op de website van het Instituut Mijnbouwschade Groningen regelt u digitaal zaken bij het Instituut. U kunt bijvoorbeeld schade melden, vergoeding aanvragen voor waardedaling of smartengeld. U heeft in Mijn dossier ook inzage in uw persoonlijke gegevens en u kunt wijzigingen doorgeven

Met deze machtiging kan de gemachtigde:

In Mijn dossier kunt u online zaken regelen voor uzelf of voor iemand waarvoor u gemachtigd bent. De gemachtigde heeft dezelfde toegang tot de gegevens als de persoon voor wie hij gemachtigd is. Dit geldt voor alle diensten binnen Mijn dossier. Deze diensten kunnen in de toekomst uitgebreid worden. Deze machtiging geldt dan ook voor de nieuwe diensten.

Deze machtiging is te gebruiken bij:

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u een vraag?

Lees hoe het werkt als u online zaken wilt (laten) regelen.

Vind uw antwoord op onze hulp en contact pagina.

Hulp & contact