Logo Rijksoverheid

Kwetsbaarheid melden

Ontdekt u een zwakke plek in DigiD Machtigen? Laat het ons weten voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt, zodat we uw melding kunnen onderzoeken en zo nodig maatregelen kunnen treffen. Dit heet coordinated vulnerability disclosure