Machtigen

Beter voor elkaar

Ik laat mijn zaken
regelen

door iemand anders

Iemand machtigen

Ik ga zaken
regelen

voor een ander

Gemachtigd worden

Heeft u een machtigings- code ontvangen?

Rijksoverheid, DigiD Machtigen

Steeds meer overheidszaken kunt u digitaal regelen. Dat kunt u zelf doen of laten doen door iemand die u vertrouwt. Uw DigiD is privé. Dus uw inloggegevens, die wilt u geheim houden. Daarom is er DigiD Machtigen. Hiermee geeft u een helper toestemming om met zijn eigen DigiD een onderdeel van uw overheidszaken namens u te regelen. U bepaalt zelf waarvoor u iemand machtigt en voor hoelang. Wilt u iemand machtigen? Regel het via onze helpdesk of online.

machtigen.digid.nl

Wat is DigiD Machtigen?

Met DigiD Machtigen kunt u geholpen worden of iemand helpen met het regelen van zaken met de overheid. Door iemand te 'machtigen' of 'gemachtigd' te worden kan dit veilig, zonder uw DigiD af te geven.