Toegankelijkheid

Waarmerk drempelvrij Bij de bouw van DigiD Machtigen besteden wij veel aandacht aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is DigiD Machtigen zodanig aan te bieden dat iedereen het kan gebruiken.

De applicatie van DigiD Machtigen is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

DigiD Machtigen voldoet volledig aan de Webrichtlijnen versie 2.1 op niveau AA toegankelijkheidsverklaring Opent een externe link ).