Wet- en regelgeving

Regels over de verwerking van persoonsgegevens door DigiD Machtigen zijn opgenomen in het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur Opent een externe link

Regels over de werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD Machtigen zijn opgenomen in de Regeling voorzieningen GDI Opent een externe link