Logo Rijksoverheid

Wat is DigiD Machtigen?

De jaarlijkse belastingaangifte, het wijzigen van de huurtoeslag of het aanvragen van een studiefinanciering, steeds meer zaken met de overheid regelt u digitaal. Wilt u hiermee geholpen worden of iemand helpen? Geef uw DigiD niet af, maar maak gebruik van DigiD Machtigen.

U geeft altijd alleen toestemming voor een specifieke taak en voor een bepaalde tijd. Naast personen kunt u ook een bedrijf of een organisatie machtigen, bijvoorbeeld uw belastingadviseur of vakbond.

Download deze video
Uitgeschreven tekst

(Logo: Rijksoverheid, DigiD Machtigen)

Steeds meer overheidszaken kunt u digitaal regelen. Dat kunt u zelf doen of laten doen door iemand die u vertrouwt. Uw DigiD is privé. Dus uw inloggegevens, die wilt u geheim houden. Daarom is er DigiD Machtigen. Hiermee geeft u een helper toestemming om met zijn eigen DigiD een onderdeel van uw overheidszaken namens u te regelen. U bepaalt zelf waarvoor u iemand machtigt en voor hoelang. Wilt u iemand machtigen? Regel het via onze helpdesk of online.

(Beeldtekst: machtigen.digid.nl)

Hoe werkt DigiD Machtigen?

U kunt iemand anders zaken met de overheid voor u laten regelen zonder dat u uw DigiD afgeeft. Dat kan door die persoon te machtigen via DigiD Machtigen. Daarvoor geeft u bijvoorbeeld uw belastingadviseur of een familielid een machtiging. We noemen deze persoon dan 'de gemachtigde'. U vraagt een machtiging aan via machtigen.digid.nl.

Wie kan ik machtigen?

U kunt iemand machtigen die een DigiD heeft. In sommige gevallen is het ook mogelijk om een organisatie te machtigen. Neem voor meer informatie contact op met de organisatie die de dienst levert.

Wat kan een gemachtigde allemaal doen?

Degene die u heeft gemachtigd, kan alleen de specifieke diensten in een bepaalde tijd regelen waarvoor u hem of haar heeft gemachtigd.

Vraag en antwoord