Ik ga zaken regelen voor een ander

Wilt u voor iemand anders digitaal zaken gaan regelen? Dan moet die daar eerst toestemming voor geven. U regelt dit via DigiD Machtigen.

Een machtiging aanvragen

De eerste keer dat u namens een ander aan de slag wilt, heeft u het burgerservicenummer (BSN) en de geboortedatum van die persoon nodig.

Op de site kiest u wat u voor de ander wilt doen: zoals de aangifte inkomstenbelasting, of het aanvragen van een energielabel. En wanneer u de machtiging nodig heeft: het komende jaar bijvoorbeeld. U kunt meerdere taken combineren in één aanvraag.

Tijdens het aanvragen moet u inloggen met DigiD. Gebruik altijd uw eigen inloggegevens! Als u namens een bedrijf aan de slag wilt, kunt u inloggen met eHerkenning.

Na de aanvraag

De persoon die u gaat helpen logt in bij DigiD Machtigen om akkoord te gaan met de machtiging. Daarna mag u aan de slag.

Kan de ander niet inloggen, bijvoorbeeld omdat die geen DigiD heeft? Geen probleem. Hij of zij krijgt een brief thuis. In de brief staat een machtigingscode. Als de ander akkoord wil gaan, geeft die de code aan u. Met deze code kunt u de machtiging activeren .

Aan de slag!

Is de machtiging actief en wilt u iets namens de ander gaan doen? Log dan in bij de organisatie waarvoor u een machtiging heeft. Gaat u bijvoorbeeld aangifte Inkomstenbelasting doen, log dan in bij de Belastingdienst. Gebruik uw eigen inloggegevens.

Daarna kunt u de naam kiezen van degene die u gaat helpen. U kunt nu namens deze persoon verdergaan.

Mijn machtigingen

Wilt u zien welke machtigingen u heeft? U kunt ze allemaal bekijken via Mijn machtigingen . Hier kunt u ook machtigingen intrekken. De machtiging kan daarna niet meer gebruikt worden.

Nu een machtiging aanvragen

VOICE-OVER: U wilt voor iemand anders zijn of haar zaken regelen.
Bijvoorbeeld bij het invullen van zaken bij de Belastingdienst, het UWV DUO of gemeente.
Dan heeft u een machtiging nodig.
U krijgt dan officieel toestemming van iemand om zaken te regelen.
Volg daarvoor de volgende stappen.
Ga naar de website machtigen.digid.nl en selecteer 'gemachtigd worden'.
Kies wat u voor iemand anders gaat regelen en log in met uw eigen DigiD of gebruik eHerkenning als u als ondernemer wilt inloggen.
Vul daarna het bsn en de geboortedatum in van degene voor wie u de zaken gaat regelen.
Vul de start- en einddatum in van de machtiging.
Controleer de samenvatting en als alles klopt, bevestigt u die.
U heeft nu een machtiging aangevraagd.
Degene voor wie u zaken gaat regelen krijgt binnen drie werkdagen een brief met een machtigingscode.
Hij of zij geeft de code aan u.
Nu kunt u de machtiging activeren.
U vult de machtigingscode in en zijn of haar bsn.
Controleer de samenvatting en als het klopt, bevestigt u die.
De machtiging is geactiveerd.
U kunt nu aan de slag met de zaken die u voor iemand anders gaat regelen.
Selecteer 'inloggen'.
Bij de tab 'voor iemand anders' geeft u aan dat u een geldige machtiging heeft.
Log in met uw eigen DigiD of log in met eHerkenning als u als ondernemer bent gemachtigd.
Nu bent u gemachtigd om namens iemand anders zijn of haar zaken met de overheid veilig te regelen.
Machtigen, beter voor elkaar!

(Het Nederlandse wapenschild. Een oranje achtergrond met het DigiD Machtigen-logo en www.machtigen.digid.nl.)

Heeft u een vraag?

Vind uw antwoord op onze hulp en contact pagina.

Hulp & contact