Logo Rijksoverheid

Privacyverklaring DigiD Machtigen

Deze verklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens voor DigiD Machtigen, welke categorie├źn van persoonsgegevens van de gebruiker van DigiD Machtigen worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt. Verder wordt beschreven aan wie de persoonsgegevens verstrekt kunnen worden, welke bewaartermijnen gelden, wat de rechten zijn van de gebruiker en hoe deze rechten kunnen worden uitgeoefend.

In het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur wordt deze verwerking van persoonsgegevens uitvoerig en volledig beschreven (vindplaats: Staatsblad 2016, 195 en via de link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-195.html ).

Zie de sectie hieronder voor gerelateerde vragen over dit onderwerp.

Vraag en antwoord