Dienst Uitvoering Onderwijs

Mijn DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

U laat dit regelen door iemand anders

U gaat dit regelen voor een ander

In Mijn DUO regelt u digitaal zaken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U heeft inzage in persoonlijke gegevens, kunt financiering aanvragen en wijzigingen doorgeven.

Met deze machtiging kan de gemachtigde:

In Mijn DUO kunt u online zaken regelen voor uzelf of als gemachtigde. Een gemachtigde heeft toegang tot dezelfde gegevens als de persoon voor wie hij gemachtigd is. Dit geldt voor alle diensten binnen Mijn DUO. Deze diensten kunnen in de toekomst worden uitgebreid. Een machtiging geldt dan ook voor die nieuwe diensten.

Als u inburgeraar bent en diensten regelt via 'Mijn Inburgering ', kunt u geen gebruik maken van DigiD Machtigen. Mijn Inburgering maakt namelijk nog geen gebruik van DigiD Machtigen.
Ook als u een zakelijke relatie heeft met DUO (u werkt bijvoorbeeld bij een onderwijsinstelling) en u maakt gebruik van Mijn DUO op het zakelijk deel van de website, kunt u geen gebruik maken van DigiD Machtigen.

Deze machtiging is te gebruiken bij:

  • Dienst Uitvoering Onderwijs

Heeft u een vraag?

Lees hoe het werkt als u online zaken wilt (laten) regelen.

Vind uw antwoord op onze hulp en contact pagina.

Hulp & contact