Belastingdienst

Inkomstenbelasting en toeslagen

U laat dit regelen door iemand anders

U gaat dit regelen voor een ander

Zaken regelen in Mijn Belastingdienst (inkomstenbelasting) en Mijn toeslagen. De gemachtigde heeft inzage in gegevens die bekend zijn bij Belastingdienst en Toeslagen (zoals inkomen, kinderopvang en huur). Berichten inzien in de Berichtenbox van MijnOverheid (mits de gemachtigde inlogt met Digid).

Met deze machtiging kan de gemachtigde:

Met deze machtiging kan de gemachtigde: voor de inkomstenbelasting: • zaken regelen op Mijn Belastingdienst, zoals aangifte doen, uitstel aanvragen, of een 'Verklaring geen privégebruik auto' aanvragen, wijzigen of intrekken. • berichten inzien in de Berichtenbox op MijnOverheid. voor toeslagen: • zaken regelen op Mijn toeslagen, zoals een toeslag aanvragen en wijzigen. • alle lopende toeslagen en eerdere toeslagen inzien. • berichten inzien in de Berichtenbox op MijnOverheid. Let op: De gemachtigde kan met deze machtiging gegevens inzien die bij de Belastingdienst en Toeslagen bekend zijn. Bijvoorbeeld over het inkomen, kinderopvang en huur. Een gemachtigde die inlogt met eHerkenning, kan de Berichtenbox op MijnOverheid niet inzien. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl en toeslagen.nl.

Deze machtiging is te gebruiken bij:

  • Belastingdienst
  • Belastingdienst/Toeslagen
  • MijnOverheid

Heeft u een vraag?

Lees hoe het werkt als u online zaken wilt (laten) regelen.

Vind uw antwoord op onze hulp en contact pagina.

Hulp & contact